Pełna lista zadań

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Przesławice i Waganowice poprzez budowę zatok autobusowych i chodników przy dw.775

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Przesławice gm. Koniusza i mieszkańców wsi Waganowice gm. Słominiki leżących przy drodze wojewódzkiej nr 774 poprzez budowę czterech zatok przystankowych wraz z przylegającym chodnikiem we wsi Przesławice oraz budowę chodnika, zatoki przystankowej i przejścia dla pieszych w okolicach Zespołu Szkół w Waganowicach.

KOD ZADANIA

KOM20

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Krakowski Obszar Metropolitarny (powiat: krakowski (bez miasta Kraków), proszowicki, miechowski, wielicki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski (bez miasta Kraków), proszowicki, miechowski, wielicki)