Pełna lista zadań

Warsztaty naukowe dla dzieci z powiatu krakowskiego, korzystających ze świetlic środowiskowych i ośrodków wsparcia dziennego

Projekt Warsztaty naukowe dla dzieci to cykliczne spotkania z naukami przyrodniczymi, przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym, objętych opieką świetlic środowiskowych i ośrodków wsparcia dziennego. Realizacją warsztatów zajmą się akademickie koła naukowe z krakowskich uczelni oraz firmy szkoleniowe, wyspecjalizowane w pracy z dziećmi. Przeprowadzone przeze mnie od marca do czerwca br warsztaty pilotażowe zrealizowane w gminie Wielka Wieś pokazały, że tematyka (z obszaru nauk przyrodniczych), przyjęta forma warsztatów i sama grupa docelowa - dzieci, wspaniale się sprawdziły. Traktuję więc wypracowany model spotkań dzieci z nauką, jako gotową formułę, która ze skali gminnej może zostać z powodzeniem przeniesiona szerszą - powiatową skalę.
Celem mojego projektu jest wprowadzenie dzieci w fascynujący świat nauk przyrodniczych oraz wyrównanie szans dzieci z gmin wiejskich względem dzieci z miast, poprzez udostępnienie warsztatów w miejscu ich zamieszkania. Chcę zainspirować dzieci do myślenia i rozważania zjawisk zachodzących w środowisku, zapewnić dzieciom w gminach rozrywkę na wysokim poziomie i pokazać im obszar, zarezerwowanego w potocznym rozumieniu dla mądrych dorosłych ludzi. Chcę wreszcie pokazać dzieciom, że są mądre, ważne i zasługują na to co najlepsze!

KOD ZADANIA

KOM03

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

powiat krakowski (bez m. Kraków)

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

81 033,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat: krakowski (bez miasta Kraków), proszowicki, miechowski, wielicki)